Site Yöneticisi

 Telefon Rehberi

 İNEBOSU KÖYÜ TARİHİ

 İZ BIRAKANLAR

 HACI BEKTAŞİ VELİ

 Bursa Söylevi
  Videolar

  Resim Ekle

  TOPLU SMS Bilgilendirme
  Linkler
  Haber & Duyurular

» İNEBOSU KÖYÜ TARİHİ

İNEBOSU KÖYÜ TARİHİ

yazı büyüklüğü

İNEBOSU KÖYÜ Tarihi:

Kayı Boyu imgesi Kayı Boyu Oğuzların BOZOK kolundan bir boydur. Osman oğlu Hanedanı'nın da bu boydan olduğu söylenir. KAYI kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han'ın bu boyun ilk atası olduğu düşünülmektedir.
 
Selanik (Kaza-i Cuma) Cuma kazası namı diğer KAYALAR KAZASI diye tahrir defterlerinde ve fermanlarda geçer. Aşağı Kayalar ve Yukarı Kayalar diye ikiye ayrılırlar. İnobası Yerel ağızda "İNEBOSU”olarak anılır. Köyün üst başında bir kaç tane mağara bulunmaktadır. Bu mağaralar Atalar ve ŞAMANİZM kültüründen dolayı kutsal sayılmaktadır. Topçular ve Cuma tekkesi arasında Sarıkaya eteklerinde kurulmuştur. Yeni adi AKRİNİ' dir. Bugün inebosu köyünde mübadelede Sakarya Karasudan gelen Ortodoks Lazlar yaşamaktadır.
 
İNEBOSU Kayalar ovasının güneydoğusunda Topçular köyü ve Cuma tekkesi arasında kurulmuş bir köydür. Bir taraftan simdi kurutulmuş olan SARIGÖL'e diğer taraftan VOLOS dağlarına yaslanır. Sarıkaya olarak anılan bir yükseltiye yakındır. Köyün ne zaman ve nasıl kurulduğuna ilişkin kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu bölgenin fethi sırasında Osmanlı güçlerini oluşturan Savaşçıların yerleşmesiyle mi, yoksa daha sonraki yıllarda Karamanoğlu Beyliğinden göç ettirilen Kayı boyundan Türker’ce mi kurulduğu konusu açık değildir. Bölge halkının Konya’dan gelmesinden dolayı birçok kaynakta sık sık KONYARLAR olarak anılmaktadır. Kayı boyundan gelenler 1390'lı yıllarda KAYALAR' a yerleşmeye başlamış yaklaşık 530 yıl sonra 1924 yılından itibaren tekrar Anadolu’ya dönmüşlerdir.
 
Öksüz baba (dağ tekkesi, Cuma tekkesi) tekkesinde, öksüz babaya ait olduğu düşünülen kişisel eşyaları olduğu inancıyla saklanan eşyaların, kılıç, gürz, mızrak, asa ve sancaklardan oluşması, Osmanlı savaşçılarının inebosu’yu kurmuş olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Kayılar ovası yaygın olarak BEKTAŞİ olmasıyla beraber İnebosu köyü’ de Bektaşi’ dir. Osmanlı ordusuna sürekli asker temin etmiştir. Köy orta yerinde bulunan Öksüz Baba türbesi ve vakfı ile beraber kutsal inleriyle tanınmaktadır ve bu bölgede önemli bir ziyaret yeridir. Bugün mağaralar şu anda orada oturan Akrini halkı tarafından ziyaret yeri olarak düzenlenmiştir.
 
Mübadelede, İnobasi köyü ile Cerelli köyündeki Türkler ailesiyle birlikte Manisa, Samsun-Havza, Sivas-Divriği, Elazığ'ın ve Niğde civarına yerleştirilmişlerdir. Parçalanmış olan aileler daha sonra Samsun’un Havza ilçesi Seyhkoyun ve Hacidede köyleri ile Manisa Merkez Yeniköy’de toplanmışlardır.
 
CERELLİ köyü şimdiki adi HARAVGİ olan Kayalar yakınında bir köydür. Halkından bir kısmi inobası köylüleriyle akrabalıkları nedeniyle 1924 mübadelesinde Anadolu’da ayni yerlere yerleşmişlerdir. Cerelli köyünde, tıpkı Kayalar kazası gibi, şu anda oturum bulunmamaktadır. SARIGÖL altında bulunan kömürün islenmesi amacıyla kurulan 4 büyük termik santralinin yarattığı hava kirliliği Kayalar ovasının bir kısmını yaşanmaz duruma getirmiştir. Bu nedenle Kayalar kazası ve ona bağlı bazı köyler şu anda boşaltılmış bulunmaktadır.
 

Tarihte Ünlü KAYALAR’ lılar

Koca İlyas (Evladı Fatihan - Kırımşa)
Debreli Hasan
Mazlum Bey
Zeyfe Eminlerden Bekir Bey
Bayram bin Yusuf
Koca İbrahim Ağa
Erdemuşlu Asker Bayram Ağa
Süvari çavuşu Rıdvan Ağa
Frankoçalı Mefail Bey

==Kayalar Kökenliler==
Necati Cumalı; Romancı
Lütfullah Kayalar; eski Tarım Bakanı
Cem Kozlu; THY Eski Genel Müdürü ve Coca-Cola Genel Müdür Yardımcısı
Kenan Yaşar; Şair ve yazar
Orhan Vardar; Profesör
Ahmet Suphi Furat; Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü
Halim ERMAN; Emekli Asker (Türkiye'nin ilk dalgıç balıkadamlarından)
Opt. Dr. Saban Donmezoglu (Tokat Doğum Hastanesi)

 
DEBRELİ HASAN
 
Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Drama köprüsü Hasan dardır daracık
Çok istemem Yanko Çorbacı bin beş yüz liracık
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin
Ecel şerbetini Hasan ölmeden mi içtin
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin.

 
HİKÂYESİ

Debreli Hasan, Drama'da yetişmiş. Debreli namıyla mübadele öncesi dönemde Drama – Serez – Sarisaban bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanı eşkıyadır.

Debreli Hasan Drama köprüsünü; o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır. Debreli Hasan'ın yaşadığı, donem kesinlikle bilinmemekle beraber Çakircali Efe ile çağdaş olduğu görüşleri hatta atıştıklarına dair hikâyeler onun 1870-1920 yılları arasında Makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir. Bu konuda halk arasında söylenen menkıbeye göre; Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için İzmir’e gidecektir. "Eğer bu civar dağlarda hükümran olan Debreli'den geçsen, Ege dağlarında Cakircali'dan geçemezsin."denir, kendisine.
Debreli'nin çetesinde pek çok kişi yoktur. Bilinen Kara kedi namıyla bir tek kızanı olduğudur. Halka onu sevdiren eşkıya kişiliğinin en üstün tarafı ise fakirlere yardım etmesi, bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bu konuda şöyle bir menkıbe de vardır. "Evlenmek niyetinde olan dağlı bir genç, tek danasını almış, İskeçe pazarına inmektedir. Yolu, Debreli Hasan tarafından kesilir. Delikanlının evlenmek için parası olmadığını anlayanca Debreli kendisine düğün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını satmamasını söyleyerek salık verip uğurlar."
Makedon dağlarının Debreli'si sonunda padişah affına uğrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı başarır ve Türkiye'ye göç eder. Kısacası Rumeli Türklerinin gönlüne yerleşmiştir efsanesiyle Debreli Hasana.
 
 Ziyaretçi Sayısı : 159786

Bu Websitesi NTC Bilişim Yazılımı Olan TicariWeb 5 İle Hazırlanmıştır. Her Hakkı Saklıdır 2007 ©